Garanti

Granimar ger sina bänskskivor i granit, marmor, kvarts och keramik 2 års garanti!

Garantin gäller vid följande fall:

  • Vi har gjort ett fel vid måttagning och bänkskivan passar inte
  • Bänkskivan har skadats under frakten, förutsatt att det är vi som har anordnat frakten
  • Det uppstår skador i samband med montering
  • Montering har utförts med bristande kvalitet

Bänkskivans överensstämmelse med vad som har avtalats dokumenteras vid slutbesiktning.
Därför ber vi alltid att kontrollera bänkskivan noggrant vid slutbesiktning.
Om garantifel upptäcks under garantiperioden byter Granimar ut bänkskivan och utför ny montering.

Garantin gäller inte:

  • Skador som upptäcks efter slutförd montering och som inte kan hänföras till monteringsfel
  • Skador som inte kan hänföras till tillverkningsfel
  • Defekter som uppstår p.g.a. felaktig användning eller fel rengöringsmetoder (såsom mekaniska skador, fläckar).
  • Skador på bänkskivan som orsakas av att möblerna under bänkskivan har monterats med bristande kvalitet

Man bör även tänka på att naturmaterial har olika mönster och utseende varför levererade produkter inte nödvändigtvis liknar exakt de exempelprodukter som finns utställda i försäljningslokalen. Den verkliga produkten kan skilja sig från exempelprodukten eller foton på hemsidan.